Chè Thái Nguyên giúp tăng cường sức khoẻ răng miệng

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, có tới 91% người Mỹ trên 20 tuổi bị sâu răng tại một số thời điểm trong cuộc đời. Nó được báo cáo thêm rằng 27% những người này có sâu răng không được điều trị. Quá nhiều cá nhân ở Hoa Kỳ không được hưởng sức khỏe răng miệng …